DOMŽALSKA POT SPOMINOV - POT SPOMINOV NOB

 

PD Blagovica skrbi tudi za odsek Domžalske planinske poti, ki poteka po območju Občine Lukovica. Domžalska pot spominov je bila urejena in uradno odprta 23. maja 1980 v sodelovanju Občinskega odbora Zveze združenj borcev narodno osvobodilne vojne Domžale, Kulturne skupnosti Domžale in Planinskega društva Domžale. Prvotno se je pot imenovala Pot spominov Narodno osvobodilne borbe občine Domžale, dolga je več kot 110 km in je speljana v nadmorskih višinah od 300 do 957 m visokega Špilka nad Blagovico (najvišji vrh nekdanje občine Domžale).

Pot ima 19 kontrolnih točk, od tega 10 v naseljih pri skrbnikih z vpisnimi knjigami in žigi, 9 pa pri spomenikih in obeležjih Narodno osvobodilne borbe. Označba na poti je rdeče-bela Knafelčeva markacija, zanje pa skrbimo planinsko društvo Blagovica, Domžale, Janez Trdina iz Mengša, Moravče in Onger iz Trzina. Na posameznih odsekih po isti trasi potekajo še Ljubljanska mladinska pot, Evropska pešpot E – 6, Badjurova in Zasavska planinska pot. Po delu Domžalske poti spominov pa potekata tudi dve novo nastali obhodnici – Moravška in naša Rokovnjaška planinska pot.

Obisk je primeren za vse starostne skupine, za hojo v skupini ali posamezno in v vseh letnih časih. Doslej je pot v celoti prehodilo več kot 2000 obiskovalcev, številni tudi večkrat, tako da je bilo podeljenih okrog 4000 priznanj.

Dodatne informacije:

Nakup dnevnika: na prodaj je dnevnik in tudi zemljevid poti (trenutno še na OO ZZB NOV Domžale, Ljubljanska cesta 36, tel. 01-724-13-29, vsako sredo in petek od 8.00 do 11.00)

Priznanje: značka (v začetku je obhodnik prejel 3 osnovne značke (bronasto za 6 zaporednih žigov, srebrno za 12 žigov, zlato za 19 žigov) in veliko spominsko značko za 19 žigov) Svečana podelitev priznanj je občasna (ko se nabere cca 100 obhodnikov, tj. vsaka tri leta). Kdor obhodi pot večkrat med dvema podelitvama, prejme samo eno značko. Trenutno ima še značke Ivan Šraj, evidentičar, Triglavska 4, 1230 Domžale, tel. 01-721-26-55, 051-330-568.

Zemljevidi: Domžale (1979)

Upravitelj poti: PD Domžale, Kopališka cesta 4, p. p. 66, 1230 Domžale (do konca leta 2006 Komisija za pot spominov NOB, Ljubljanska cesta 36, 1230 Domžale)

Dodatni viri: Aktivne obhodnice v PZS - Domžalska pot spominov

 

- o O o -

 

© 1993-2007 PD Blagovica.